Η ποιοτική, συστηματική, άμεση ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων για όλα τα θέματα που αφορούν το ιδιαίτερο επιχειρηματικό περιβάλλον (θέματα φορολογικά και οικονομικά, ευκαιρίες χρηματοδότησης,προσφορές και ζητήσεις συνεργασιών κτλ), όσο και για τις ενέργειες-πρωτοβουλίες των Επιμελητηρίων για την στήριξη των Επιχειρήσεων-μελών τους, αποτελεί βασικό ρόλο όλων των Επιμελητηρίων.

Στα πλαίσια σχετικής πρωτοβουλίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας δημιουργήθηκε μια κεντρική υπηρεσία που θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει την έκδοση και αποστολή των ηλεκτρονικών περιοδικών (Newsletters) των Επιμελητηρίων, με στόχο την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των Επιχειρήσεων - μελών τους.